VLABEL schatting

VLABEL schatting

Bij de aangifte van het nalatenschap dient men de waarde van de onroerende goederen door te geven. Het staat de erfgenamen vrij om de waarde van het vastgoed zelf te bepalen.

Deze waardering moet echter correct verlopen. Vlabel heeft het recht om tot 5 jaar na de aangifte een controleschatting uit te voeren. Indien een te hoge waarde wordt aangegeven, zal men te veel erfbelasting moeten betalen. Bij de aangifte van een te lage waarde riskeert men een navordering en een belastingverhoging van 5% tot 20%.

Om dit risico te beperken kan men beroep doen op een erkend schatter-expert, die een uitgebreid schattingsverslag opstelt conform het VLABEL kwaliteitcharter. Deze schattingen zijn bindend voor de Vlaamse Belastingdienst en geven de erfgenamen de zekerheid dat er nadien geen extra kosten volgen.

 • Aangifte nalatenschap na overlijden
vrouw aan bureau
erkend door de vlaamse belastingsdienst vlabel

Onze werkwijze

Ontdek hier onze werkwijze bij waardebepalingen.
 • 1

  Plaatsbezoek

  Het plaatsbezoek duurt gemiddeld 30 minuten. Onze expert zal het volledig onroerend goed opmeten, indien er geen plannen zijn. De expert zal ook enkele technische vragen stellen over het onroerend goed.

 • 2

  Opzoekingen & berekeningen

  Na het plaatsbezoek zal onze expert verschillende opzoekingen doen over het onroerend goed. De expert zal aan de hand van de afmetingen, opzoekingen en de verschafte gegevens de berekeningen maken.

 • 3

  Schattingsverslag

  Onze expert zal een uitgebreid en deskundig schattingsverslag opmaken. U ontvangt het verslag na ontvangst van de betaling.

Erkende schatting vs. VLABEL schatting

Weet je niet welk type schatting je moet aanvragen? We leggen het hieronder uit.

Erkende schatting

Een erkende schatting is een waardebepaling van onroerende goederen die wordt opgesteld door een onafhankelijke expert.
Wij hebben reeds 10 jaar ervaring en zijn beëdigd schatter door KAVEX.
 • Bij het aanvragen van een hypothecair krediet voor een aankoop
 • Bij het aanvragen van een overbruggingskrediet
 • Wanneer u uw onroerend goed als waarborg wenst te gebruiken
 • Bij een vereffening verdeling om uit onverdeeldheid te treden
 • Bij een opsplitsing van naakte eigendom en vruchtgebruik
 • Bij inbreng van onroerend goed in de vennootschap
 • Bij een minnelijke echtscheidingsprocedure
 • In geval van schenking van onroerend goed
 • Bij een opsplitsing van naakte eigendom en vruchtgebruik

VLABEL schatting

Een VLABEL taxatie is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct worden beschouwd door de Vlaamse Belastingsdienst, indien deze is opgesteld door een erkend schatter-expert volgens de vormvereisten van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen.
 • Aangifte nalatenschap na overlijden

Maak een afspraak

Vul het formulier in en wij contacteren jou voor een afspraak.  logo dm vastgoedexpert wit

  Contact

  DM VASTGOEDEXPERT
  Terbiest 128
  3800 Sint-Truiden
  Tel: 0492 77 57 47
  info@dm-vastgoedexpert.be